dimarts, 17 de gener del 2017

SANT ANTONI ABAT DE VIDRÀL’església de Sant Hilari de Vidrà acull una imatge de sant Antoni Abat, conegut popularment per sant Antoni del porquet, a l’altar presidit per sant Isidre, al mur esquerre del temple, tot mirant l’altar. La figura, representa el sant barbut vestit amb el seu hàbit de color marronós que li arriba fins als peus i amb caputxa del mateix color. Porta el bàcul d’abat a una mà, amb un campana, i un llibre obert a l’altra. Cal remarcar que, al pit, mostra la lletra T, o tau grega,  que a Egipte, d’on era fill sant Antoni, era símbol sagrat del triomf de la vida sobre la mort. L’acompanya l’animal, de pell clara, que li dóna el sobrenom.
La biografia de san Antoni diu que va néixer l’any 251 a la població de Coma, a tocar de la ciutat egípcia d’Heraclea, fill d’una família cristiana benestant. Quan tenia 19 anys, després de morir els seus pares i heretar la seva fortuna, va sentir la necessitat de desprendre’s dels béns terrenals, tot fent caritat als més necessitats, i retirar-se a la vida contemplativa a les muntanyes properes al seu lloc de naixement. La seva forma de vida va iniciar, entre d’altres com sant Pau l’ermità, una forma de lliurar la vida a Déu a partir de la reflexió solitària.
El seu exemple va ser seguit per molts que li atorgaven fama de santedat i escoltaven els seus consells. Així, van fundar l’orde de sant Antoni que seguia els seus ensenyaments.
La seva vida, tot i la duresa, va ser llarga i se sol situar al voltant de 105 anys ja que se situa la seva mort a l’any 356.
Situació de la imatge del sant.
Joan Amades va recollir  “de diversos hagiògrafs i biògrafs de sant Antoni” la visita que aquest va fer a Barcelona.  El fet va tenir lloc quan el governador de la ciutat tenia la filla malalta i el sant fama de miracler. Un cop beneïda per sant Antoni, els dimonis que mantenien malalta a la filla del governador van fugir ràpidament. En aquesta història, explicava Amades la relació de sant Antoni i el poc que sempre l’acompanya: “Quan tot just havia entrat a la ciutat, se li va presentar una truja que portava un garrinet a la boca que no podia caminar perquè era esguerrat i camatort. La mare va deixar el garrinet als peus del sant”. Aleshores, segons el folklorista, sant Antoni el va beneir i va restar ben guarit i es va a posar a córrer com si res. Llavors, segueix l’autor, va esdevenir l’escena que s’ha fet familiar: “La truja, agraïda al sant, no va deixar-lo mai per res i va seguir-lo sempre pertot arreu”. I conclou que, per tant, l’animal que sempre es pot veure al costat del sant era barceloní i no un porquet, com se l’anomena, sinó una truja.

Goigs dedicats a Sant Antoni Abat.
La festa al voltant de la diada de Sant Antoni, explica Roger Costa, està “estretament vinculada al món agrari i especialment dedicada a la protecció dels animals de feina” i afirma que “ha estat la festa principal de la pagesia catalana (...) i la festa patronal dels oficis relacionats amb el transport de persones i mercaderies (1)”.
Una de les manifestacions vinculada a aquesta festa són els anomenats Tres Tombs. Joan Soler veu el seu inici al record de les “festes ‘Consualia’ romanes, celebrades el desembre, amb cavalls, mules i ases guarnits de murtres i llorers, amb la finalitat de preservar de malures el bestiar de llaura i de càrrega (2)”. Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, antigament es tractava d’una “cavalcada organitzada a Barcelona pels gremis de llogaters de mules, traginers de mar i bastaixos de capçana”. Estava encapçalada per tres genets, el banderer (que era el millor licitador dels membres dels oficis esmentats) acompanyat de dos cordoners que es dirigien a l’església de Sant Antoni on eren beneïts juntament amb tot el grup acompanyant que anava vistosament guarnit. El nom de “tres tombs” es deu que “després de la benedicció, el millor genet feia alçar la cavalcadura sobre les potes del darrere i li feia fer tres tombs. Més endavant –assenyala la mateixa font- fou tota la cavalcada que donava tres voltes entorn de l’illa de cases on hi havia l’església (3)”. Joan Soler, però , no té tant clar que el nom respongui al fet esmentat i diu: “El nom dels ‘tres tombs’ no té un origen precís: el cavall feia tres tombs alçat sobre les potes del darrere?, o la processó, tres voltes a l’entorn d’una creu prop d’on es beneïen els cavalls?, o al voltant de l’església? (4)”.
 

Joan Arimany i Juventeny

Bibliografia:
Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona, Salvat, v. 1, p. 467-468
Croisset, Jean. Año cristiano. Madrid: Viuda de Rodríguez, casa editorial, 1885, v. 1, p. 302-309
Sendín, José. Santos de leyenda: leyendas de santos. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2000, p.6-11

Notes:
1 Costa, Roger. El gran llibre dels sants. Badalona: Ara Llibres, 2007, p. 70
2 “Tres. Tres Tombs”. Dins: Soler i Amigó, Joan. Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. Barcanova : Barcelona, 1998, p. 768
3 “Tres Tombs, els”. Fàbrega, Àngel; Dins: Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, v. 23, 1989, p. 69
4 “Tres. Tres Tombs”. Dins: Soler i Amigó, Joan. Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. Barcanova : Barcelona, 1998, p. 768

SANT ANTONI ABAT DE BESORAL’església de Santa Maria de Besora acull una imatge de sant Antoni Abat, conegut popularment per sant Antoni del porquet, al mur esquerre del temple, de cara a l’altar. La figura, representa el sant barbut vestit amb el seu hàbit de color marronós que li arriba fins als peus i amb caputxa del mateix color. Porta el bàcul d’abat a una mà,  i un llibre tancat a l’altra. L’acompanya l’animal, de pell fosca, que li dóna el sobrenom.


La biografia de san Antoni diu que va néixer l’any 251 a la població de Coma, a tocar de la ciutat egípcia d’Heraclea, fill d’una família cristiana benestant. Quan tenia 19 anys, després de morir els seus pares i heretar la seva fortuna, va sentir la necessitat de desprendre’s dels béns terrenals, tot fent caritat als més necessitats, i retirar-se a la vida contemplativa a les muntanyes properes al seu lloc de naixement. La seva forma de vida va iniciar, entre d’altres com sant Pau l’ermità, una forma de lliurar la vida a Déu a partir de la reflexió solitària.

El seu exemple va ser seguit per molts que li atorgaven fama de santedat i escoltaven els seus consells. Així, van fundar l’orde de sant Antoni que seguia els seus ensenyaments.

La seva vida, tot i la duresa, va ser llarga i se sol situar al voltant de 105 anys ja que se situa la seva mort a l’any 356.

Joan Amades va recollir  “de diversos hagiògrafs i biògrafs de sant Antoni” la visita que
Situació de la imatge dins el temple.
aquest va fer a Barcelona.  El fet va tenir lloc quan el governador de la ciutat tenia la filla malalta i el sant fama de miracler. Un cop beneïda per sant Antoni, els dimonis que mantenien malalta a la filla del governador van fugir ràpidament. En aquesta història, explicava Amades la relació de sant Antoni i el poc que sempre l’acompanya: “Quan tot just havia entrat a la ciutat, se li va presentar una truja que portava un garrinet a la boca que no podia caminar perquè era esguerrat i camatort. La mare va deixar el garrinet als peus del sant”. Aleshores, segons el folklorista, sant Antoni el va beneir i va restar ben guarit i es va a posar a córrer com si res. Llavors, segueix l’autor, va esdevenir l’escena que s’ha fet familiar: “La truja, agraïda al sant, no va deixar-lo mai per res i va seguir-lo sempre pertot arreu”. I conclou que, per tant, l’animal que sempre es pot veure al costat del sant era barceloní i no un porquet, com se l’anomena, sinó una truja.

Estampa de Sant Antoni Abat.
La festa al voltant de la diada de Sant Antoni, explica Roger Costa, està “estretament vinculada al món agrari i especialment dedicada a la protecció dels animals de feina” i afirma que “ha estat la festa principal de la pagesia catalana (...) i la festa patronal dels oficis relacionats amb el transport de persones i mercaderies (1)”.
Una de les manifestacions vinculada a aquesta festa són els anomenats Tres Tombs. Joan Soler veu el seu inici al record de les “festes ‘Consualia’ romanes, celebrades el desembre, amb cavalls, mules i ases guarnits de murtres i llorers, amb la finalitat de preservar de malures el bestiar de llaura i de càrrega (2)”. Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, antigament es tractava d’una “cavalcada organitzada a Barcelona pels gremis de llogaters de mules, traginers de mar i bastaixos de capçana”. Estava encapçalada per tres genets, el banderer (que era el millor licitador dels membres dels oficis esmentats) acompanyat de dos cordoners que es dirigien a l’església de Sant Antoni on eren beneïts juntament amb tot el grup acompanyant que anava vistosament guarnit. El nom de “tres tombs” es deu que “després de la benedicció, el millor genet feia alçar la cavalcadura sobre les potes del darrere i li feia fer tres tombs. Més endavant –assenyala la mateixa font- fou tota la cavalcada que donava tres voltes entorn de l’illa de cases on hi havia l’església (3)”. Joan Soler, però , no té tant clar que el nom respongui al fet esmentat i diu: “El nom dels ‘tres tombs’ no té un origen precís: el cavall feia tres tombs alçat sobre les potes del darrere?, o la processó, tres voltes a l’entorn d’una creu prop d’on es beneïen els cavalls?, o al voltant de l’església? (4)”.


Joan Arimany i Juventeny

Bibliografia:

Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona, Salvat, v. 1, p. 467-468.
Croisset, Jean. Año cristiano. Madrid: Viuda de Rodríguez, casa editorial, 1885, v. 1, p. 302-309
Sendín, José. Santos de leyenda: leyendas de santos. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2000, p.6-11Notes:
1 Costa, Roger. El gran llibre dels sants. Badalona: Ara Llibres, 2007, p. 70
2 “Tres. Tres Tombs”. Dins: Soler i Amigó, Joan. Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. Barcanova : Barcelona, 1998, p. 768
3 “Tres Tombs, els”. Fàbrega, Àngel; Dins: Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, v. 23, 1989, p. 69
4 “Tres. Tres Tombs”. Dins: Soler i Amigó, Joan. Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. Barcanova : Barcelona, 1998, p. 768